Privacy Policy

Dit Privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die Klick-Interim verzameld, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat u de tijd wilt nemen om het beleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u uw Curriculum Vitae toevertrouwt aan Klick-Interim met uw persoonlijke gegevens zullen wij deze nooit zonder uw toestemming delen met opdrachtgevers (werkgevers) van Klick-Interim. Wanneer u referenties opgeeft zullen wij deze na het natrekken daarvan met u delen en na uw toestemming delen met opdrachtgevers. Wanneer u referenties doorgeeft aan Klick-Interim geeft u hiervoor expliciet toestemming. Om opdrachtgevers een compleet beeld te geven ontvangen zij, uw geboortedatum en NAW gegevens. Daarnaast uw opleidingen en werkervaring en relevante kennis en competenties.

Wanneer u op uitzend of detacheringsbasis gaat werken via Klick-Interim zal de salarisverwerking via HelloFlex verlopen, om deze salarisverwerking goed te laten verlopen is onderstaande persoonlijke informatie nodig, uw geboortedatum, NAW gegevens, contactgegevens en een kopie van een geldig  ID, indien u een auto ontvangt eveneens een kopie van uw rijbewijs. Voor de salarisbetaling uw bankgegevens (IBAN nummer), wanneer er sprak is van een VCA gecertificeerde opdrachtgever is een kopie van uw diploma’s en uw VCA certificaat noodzakelijk.

Alle gegevens worden bewaard in de MS Office 365 Cloud en door HelloFlexPeople. Met HelloFlexPeople is een verwerkingsovereenkomst afgesloten zodat uw gegevens beschermd zijn. Meer informatie kunt u vinden op (https://helloflexpeople.com)

Waar slaan we uw gegevens op?
Alle gegevens worden bewaard in de MS Office 365 Cloud en door HelloFlexPeople. Met HelloFlexPeople is een verwerkingsovereenkomst afgesloten zodat uw gegevens beschermd zijn. Meer informatie over het privacy statement van HelloFlexPeople kunt u vinden op (https://helloflexpeople.com) De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen lokaal en in de cloud, beide zijn goed beveiligd, wanneer er een data lek wordt geconstateerd zal hiervan melding worden gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?                                                                 Wanneer u uw gegevens aan Klick-Interim verstuurd worden deze opgeslagen in de database van Klick-Interim. Na overleg met én toestemming van u, kunnen deze gegevens gedeeld worden met potentiele werkgevers en zogenoemde opdrachtgevers van Klick-Interim. Hiervoor dient u expliciet toestemming te geven. Uw gegevens kunnen worden gedeeld met HelloFlexPeople, dit gebeurt alleen dan wanneer er een contract moet worden opgemaakt waarbij u HelloFlexPeople als verwerker optreed voor de betaling van uw salaris. (zie hiervoor https://helloflexpeople.com). Wij zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Klick-Interim zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Klick-Interim die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op verwijdering / Recht om vergeten te worden:
U hebt het recht om op elk gewenst moment de door Klick-Interim verwerkte persoonsgegevens van u te laten verwijderen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom kunt u uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten stellen aan: info@klick-interim.nl

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat Klick-Interim uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Cookies                                                                                                                  De website www.klick-interim.nl maakt alleen gebruik van cookies op het moment dat u de website bezoekt, en of gebruikmaakt van onze diensten op onze website. Hierbij heeft u zelfs de keuze om dit uit te zetten. Enig nadeel hierbij is dat indien u de volgende keer de website weer bezoekt u uw NAW gegevens opnieuw dient in te vullen.

DISCLAIMER                                                                                                        De op deze website getoonde informatie wordt door Klick-Interim met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Klick-Interim verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten die door Klick-Interim worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Klick-Interim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Klick-Interim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de Klick-Interim website opgenomen informatie.
Hoewel Klick-Interim alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Klick-Interim niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door Klick-Interim worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Klick-Interim uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Aansprakelijkheidsstellingen met betrekking tot sites welke niet door Klick-Interim worden onderhouden, worden op voorhand nadrukkelijk afgewezen.